Muziekles al mogelijk vanaf 10,- per leerling per les.

WAAROM MUZIEKMAKEN LEUK IS EN SLIMMER MAAKT :

Leidt tot een positiever zelfbeeld, bevordert integratie.

Verbetert sociaal en emotioneel gedrag, stimuleert de intelligentie.

Bevordert schoolprestaties, vermindert concentratieproblemen/dementie/altzheimer.

Verbetert abstractievermogen en analytisch denken, geeft een fijn gevoel door aanmaak van dopamine.

 

Hoe komt dit?

Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij musicerende mensen de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende mensen. Deze resultaten ontstaan, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau.

 

Wetenschappelijke conclusies

Hieronder vindt u vier belangrijke conclusies van een zes jaar durend wetenschappelijk onderzoek op Berlijnse scholen door Prof. H.G. Bastian naar effecten van muziekbeoefening op leerprestaties van kinderen:

Kinderen met een gemiddeld IQ ontwikkelen zich de eerste jaren op de basisschool op een zelfde manier. Na vijf jaar op school en vier jaar uitgebreid muziekles vertonen de kinderen op de muziek actieve basisscholen een significant hoger IQ.

Het IQ van kinderen van de op muziekgerichte scholen die reeds bij aanvang van het onderzoek een bovengemiddeld IQ hadden, neemt na vier jaar les in solo- en ensemblespel duidelijker toe dan dat van vergelijkbare kinderen uit de controlegroep zonder verder muzikale vorming.

Sociaal zwakke en in hun cognitieve ontwikkeling achterlopende kinderen (met een lager IQ dan gemiddeld) profiteren ook van uitgebreid muziekonderwijs. Hun IQ neemt met de jaren toe, wat voor kinderen met een lager IQ dan gemiddeld zonder muziekonderwijs niet gezegd kan worden.

Leerlingen van de basisschool die gedurende hun gehele schooltijd extra muzieklessen hebben gekregen, blijken over een twee maal hoger acceptatieniveau te beschikken, dan leerlingen die weinig tot geen muziekonderwijs kregen. Bij deze eerste groep blijkt men beter en makkelijker de medemens te kunnen respecteren dan bij de tweede groep.

VOOR MEER INFORMATIE OVER DIT ONDERWERP VERWIJS IK U GRAAG NAAR :   WWW.MUZIEKMAAKTSLIM.NL zie icoontje onder aan op onze homepage.

Maar VOORAL is zelf muziek maken gewoon :  INSPIREREND EN SUPERLEUK !

Waarom muziekschool Brabant.

Vraag geheel vrijblijvend een gratis proefles , kennismakingsgesprek aan.

Kleinschalig, persoonlijk, gezellig, huiselijk, mooie goed uitgeruste lesruimtes.

Op een leuke ontspannen manier les krijgen het snel kunnen spelen van leuke bekende liedjes,

maar wel didactisch, methodisch, en pedagogisch verantwoord.

Conservatorium/Rockacademie afgestudeerde gediplomeerde docenten met een V.O.G

( verklaring omtrent gedrag ) en veel ervaring die de kwaliteit van de lessen waarborgen.

Per jaar twee rapporten voor de jeugdige leerlingen.

Officieel rijks erkende diploma’s ( A B C D ) behalen d.m.v. jaarlijkse examens behoort tot de mogelijkheden.

Dit is echter niet verplicht.

Geen jaarcontracten leerlingen kunnen per maand beginnen en opzeggen.

Advies en begeleiding aanschaf instrument door de docent.

Alle leeftijden van jong tot oud van beginner tot gevorderde.

Jaarlijks een mooie uitvoering en meerdere voorspeel momenten

van de leerlingen op een externe locatie.

Ouders/begeleiders mogen gratis koffie / thee pakken.

Betaling op factuurbasis, 2 x per schooljaar.

Bij uitzondering betaling per maand mogelijk,

dit i.o.m. de desbetreffende docent